وزیر دفاع پیشین اسرائیل درباره کشته شدن صیاد خدایی: کسی نخارد پشت من جز ناخن انگشت من

۱۴۰۱/۳/۲

موشه یعلون وزیر دفاع پیشین اسرائیل درباره کشته شدن صیاد خدایی، عضو سپاه گفت نمی‌داند چه کسی عامل کشتن او بوده اما کار را به خوبی انجام داده. او افزود ایران عامل اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه است و اسرائیل خود را در شرایطی می‌بیند که به قول معروف «کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من.»

خلاصه خبرها
چشم‌انداز با سیما ثابت
قصه مردم

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید