معاون رئیسی: دولت با حذف یارانه‌ها خطر می‌کند تا از شرایط بسیار وحشتناک جلوگیری شود

۱۴۰۱/۲/۱۷

انسیه خزعلی، معاون رئیسی در امور زنان و خانواده، گفت: «در شرایط دشوار اقتصادی کنونی برخی صدایشان در آمده که چرا دولت ترغیب به افزایش جمعیت دارد، وقتی که نمی‌تواند همین جمعیت را تامین کند.»

او اشاره کرد دولت خطر می‌کند تا از بروز بسیاری از تورم‌ها و فشارها جلوگیری کند.

تیتر اول
اخبار و اخبار ورزشی
چهره‌ها - سوئیس

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید