شهر پالم اسپرینگز ایالت کالیفرنیا به افراد تراجنسیتی حقوق مستمری ارائه می‌کند

۱۴۰۱/۱/۱۹

شورای شهر پالم اسپرینگز ایالت کالیفرنیا با اشاره به آسیب‌پذیر بودن افراد تراجنسیتی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی اعلام کرد در نظر دارد به افراد ترنس ساکن این شهر حقوق مستمری ارائه کند

خلاصه خبرها
۲۴ با فرداد فرحزاد
انسان، زمین، فردا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید