قوانین ضربه پنالتی در فوتبال از فصل آینده تغییر می‌کند

۱۴۰۱/۱/۸

در ادامه تغییر قوانین بازی فوتبال، از فصل آینده قوانین مربوط به ضربات پنالتی تغییر خواهد کرد. در قوانین فعلی و هنکام نواخته شدن ضربات پنالتی باید یکی از پاهای گلر خط دروازه را لمس کند که این موضوع بارها در ضربات پنالتی باعث بروز حاشیه شده بود.

در قوانین جدید که از فصل آینده اعمال می‌شود، حداقل یکی از پاهای گلر باید پشت خط دروازه قرار بگیرد که این موضوع قضاوت داوران را آسانتر کرده و تا حدودی باعث اعتراضات خواهد شد.

گفتنی است تغییر قوانین مربوط به ضربات پنالتی از فصل آینده در رقابت‌های باشگاهی اعمال خواهد شد.

خلاصه خبرها
تیتر اول
انسان، زمین، فردا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید