بلومبرگ: منابع آب چین رو به پایان و غیرقابل استفاده است

۱۴۰۰/۱۰/۲۸

بلومبرگ بحران آب را از پیامدهای توسعه سرسام‌آور در چین خواند و نوشت: هزاران رودخانه در چین ناپدید شده، ۸۰ تا ۹۰ درصد از آب‌های زیرزمینی و نیمی از آب رودخانه‌هایش برای نوشیدن بسیار کثیف است و بخش عمده‌ای از آب‌های زیرزمینی و رودخانه‌هایش قابل استفاده در صنعت و کشاورزی نیست

مستند - راز موفقیت الکس فرگوسن
اخبار
خبر ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید