یک نویسنده زندانی درباره بکتاش آبتین: در کشور من شاعران را می‌کشند

۱۴۰۰/۱۰/۲۲

خسرو صادقی بروجنی، نویسنده و روزنامه‌نگار در نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین نوشت: «بکتاش آبتین شاعر بود. در کشور من شاعران راهم می‌کشند.»

او افزود: «در کشور من فیلمسازان مستقل را هم می‌کشند تا تصویرگر درد و رنج انسان نباشند، در کشور من در کشور من روشنفکران را می‌کشند.»

حرف آخر با پوریا زراعتی
اخبار و اخبار ورزشی
همسفر - فصل دوم

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید