کشورهای دخیل در پرونده انهدام پرواز اوکراینی: اکنون طبق قوانین بین‌المللی اقدام می‌کنیم

۱۴۰۰/۱۰/۱۶

گروه هماهنگی و واکنش بین‌المللی برای قربانیان پرواز اوکراینی اعلام کرد با پایان مهلت حکومت ایران تا ۱۵ دی‌ماه برای مذاکره درباره پرداخت غرامت به خانواده‌ها؛ تلاش بیشتر برای مذاکره بیهوده است و اکنون گروه بر اقدامات بعدی برای حل این موضوع بر اساس قوانین بین‌المللی تمرکز خواهد کرد

خلاصه خبرها
چند چند

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید