عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: یک کودک دبستانی بهتر از ما فی‌البداهه صحبت می‌کند

۱۴۰۰/۱۰/۱۵

مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه هر دقیقه وقت مجلس بیش از صد میلیون تومان هزینه دارد، گفت: «یک نماینده صحبت می‌کند و از سراسر مجلس او را در آغوش می‌گیریم. مگر چه اتفاقی افتاده؟ امروز اگر جلوی کودک دبستانی میکروفن بگیرید بهتر از ما فی‌البداهه صحبت می‌کند.»

همسفر - فصل دوم
اخبار
مرور مطبوعات

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید