اسماعیل کهرم: نمایندگان مجلس حقوق می‌گیرند که به مردم دروغ بگویند

۱۴۰۰/۱۰/۱۱

اسماعیل کهرم فعال محیط‌زیست در مصاحبه‌ با «‌دیده‌بان ایران» در واکنش به نمایندگان مجلس که مرجوع شدن محصولات کشاورزی را مهم ندانسته‌اند،گفت: «آن نماینده مجلس نامرد مگر چیزی از دست داده که برای ما دلسوزی کند؟ نماینده‌های مجلس حقوق می‌گیرند که بی وجدانی کنند و به مردم دروغ بگویند»

بررسی بازارها
امروز
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید