خبرگزاری مهر: پرندگان مهاجر به مازندران از منوی رستوران‌ها سر در می‌آورند

۱۴۰۰/۱۰/۶

یکی از شکارچیان قوهای مهاجر در مازندران به خبرگزاری مهر گفت که مشتریان قوهای نابالغ می‌توانند در ۲۴ تا ۴۸ ساعت بعد از سفارش خرید، آن را دریافت کنند.

به گزارش این خبرگزاری، برخی از این پرندگان در روزهای پاییز و زمستان سر از منوی رستوران‌ها در می‌آوردند.

چشم‌انداز با سیما ثابت
خبر
امروز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید