عضو کمیسیون بودجه مجلس: سال آینده به دارو و گندم نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده نخواهد شد

۱۴۰۰/۱۰/۴

محسن زنگنه، عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت در بودجه سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای هیچ کالایی اختصاص نخواهد یافت اما دولت ۱۳۶ هزار میلیارد تومان برای جبران افزایش قیمت دارو، نان و نهاده های دامی اختصاص داده و به دهک‌های پایین ۹۰ هزار تومان یارانه جدید داده خواهد شد

ایران ۱۴۰۰
چشم‌انداز
اقتصاد و بازار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید