مشاور وزیر جهاد کشاورزی: ۱۰ سال آینده دوران ریاضت آبی است

۱۴۰۰/۱۰/۱

عباس کشاورز، مشاور وزیر جهاد کشاورزی ضمن بیان اینکه برنامه‌های سابق مشکل بی‌آبی را حل نمی‌کند، گفت: «۱۰ سال آینده کشور، دوران ریاضت آبی است و برای پایداری سرزمینی، باید سهم آب کشاورزی کاهش یابد.»

او افزود کمبود آب در آب‌های زیرزمینی بسیار بیشتر از آب‌های جاری است.

انسان، زمین، فردا
نگاه روز
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید