استاد حوزه علمیه قم: هر روز باید منبر گذاشت و قال‌ الصادق و قال‌ الباقر گفت

۱۴۰۰/۱۰/۱

حسین مومنی، استاد حوزه علمیه قم، با تاکید بر برگزاری مجالس مذهبی و روضه‌خوانی گفت: «هر روز باید منبر گذاشته شود و قال‌الباقر و قال‌الصادق گفته شود»

خلاصه خبرها
چشم‌انداز با سیما ثابت
انسان، زمین، فردا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید