شرکت بهره‌برداری متروی تهران علت برخورد دو قطار در ایستگاه چیتگر را خطای انسانی اعلام کرد

۱۴۰۰/۱۰/۱

شرکت بهره‌برداری متروی تهران علت برخورد دو قطار مترو در ایستگاه چیتگر را «خطای انسانی» خواند و اعلام کرد راهبر قطار جانبی بدون داشتن سیگنال و مجوز عبور از ایستگاه، ۷۰۰متر مانده به محل حادثه سیستم اتوماتیک قطار را بدون رعایت پروتکل غیر فعال کرده که منجر به برخورد به قطار تندرو شد

اخبار
اخبار
مردم معمولی - آفریقا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید