رییس مجمع نمایندگان: آغاز بازسازی منازل تخریب شده زلزله هرمزگان در انتظار تخصیص بودجه است

۱۴۰۰/۹/۱۵

رییس مجمع نمایندگان هرمزگان:بیشترین خسارت زلزله آبان ماه هرمزگان در بخش فین و دهستان سیاهو بود و در برخی روستاها منازل صد درصد تخریب شد. امروز بیشترین نگرانی مردم بازسازی منازل خسارت دیده است و دولت اعتبار مورد نیاز را برای بازسازی را تخصیص دهد تا کار بازسازی هرچه زودتر شروع شود

ایران ۱۴۰۰
تیتر اول
ایران ۱۴۰۰

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید