کیفیت هوا در ۲۲ ایستگاه تهران در شرایط قرمز قرار دارد

۱۴۰۰/۹/۹

اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان می‌دهد میانگین کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است و کیفیت هوا در ۲۲ ایستگاه در شرایط قرمز قرار دارد.

خلاصه خبرها
امروز
ایران ۱۴۰۰

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید