رییس کل دادگستری هرمزگان قاچاق خاک جزیره هرمز را تکذیب کرد

۱۴۰۰/۹/۱

علی صالحی، رییس کل دادگستری هرمزگان، گزارش‌ها در ارتباط با قاچاق خاک جزیره هرمز را رد کرد و گفت: «تنها بخشی از خاک‌های رنگی جزیره در صنایع دستی اهالی این جزیره مورد استفاده قرار می‌گیرد»

روزنامه همشهری به تازگی در گزارشی به فروش خاک و «خاک‌خواری» در این جزیره اشاره کرده بود

ایران ۱۴۰۰
خبر شامگاهی
خلاصه خبرها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید