نماینده حامی قانون افزایش جمعیت: نباید نگران تولدهای مشکل‌دار باشیم

۱۴۰۰/۸/۱۸

علی‌اصغر عنابستانی،‌ نماینده مجلس در مصاحبه با «فراز» با حمایت از افزایش جمعیت گفت: «به همان نسبتی که جمعیت اضافه می‌شود، درصدی هم با معلولیت متولد می‌شوند که طبیعی است... به نظر ما رشد جمعیت آنقدر مطلوب خواهد بود که در مورد آن تعداد اندک تولدهای مشکل‌دار، نباید نگران باشیم.»

نگاه روز
تیتر اول
ایران ۱۴۰۰

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید