سازمان جهاد کشاورزی خوزستان: گزارشی از فروش نخل به کشورهای عربی نداشته‌ایم

۱۴۰۰/۸/۱۸

یک مقام سازمان جهاد کشاورزی خوزستان به ایسنا گفت در این استان گزارشی از فروش نخل به کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل کمبود آب نداشته‌ایم.

او افزود در یکی از استان‌های جنوبی به دلیل مشکل تامین آب برخی از نخلداران نخل‌های خود به کشورهای عربی فروخته‌اند.

موزه مقاومت
تیتر اول
ایران ۱۴۰۰

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید