یک نامزد انتخابات بلغارستان در پی حمله به مرکز گردهمایی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی بازداشت شد

۱۴۰۰/۸/۱۲

بر اساس گزارش دادستانی صوفیه، یک نامزد راست‌گرای ریاست‌جمهوری بلغارستان به اتهام حمله و رفتار خشونت‌آمیز در یک مرکز گردهمایی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی بازداشت شد

رویترز نوشت او که به داشتن مواضع ضداقلیت‌ها مشهور است ۷۲ ساعت در بازداشت بوده و در قبال رفتار خود هیچ توضیحی نداده است

اقتصاد و بازار
امروز
انسان، زمین، فردا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید