شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی: در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد

۱۴۰۰/۷/۲۹

فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، گفت:«هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و تصمیمی در این‌باره گرفته نشده است.»

او درباره قیمت بنزین در بودجه سال آینده نیز گفت:هرگونه تصمیم‌گیری در این باره بر عهده دولت و تصویب آن با مجلس است و شرکت پخش تنها مجری است.

افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ اعتراضات سراسری را به دنبال داشت که در جریان آن هزاران نفر بازداشت و بنابر گزارش رویترز بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر از معترضان با شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.

خلاصه خبرها
مستند: شاعر کشته می‌شود
خلاصه خبرها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید