سفیر فرانسه به خاطر دیدار با گروه‌های اپوزیسیون بلاروس از مینسک اخراج شد

۱۴۰۰/۷/۲۵

سفیر فرانسه به دستور دولت بلاروس خاک این کشور را ترک کرد و مینسک نیز سفیر خود از پاریس را فراخواند.سفارت فرانسه علت اخراج سفیر خود از بلاروس را اعلام نکرده،اما پیشتر در وب‌سایت خود نوشته بود سفیر فرانسه با نمایندگان گروهی که دولت بلاروس آن را غیرقانونی اعلام کرده،دیدار داشته است

ایران ۱۴۰۰
تیتر اول
ایران ۱۴۰۰

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید