رسانه‌های اسرائیل:‌مامور اطلاعاتی سوریه که برای ایران کار می‌کرد در بلند‌های جولان کشته شد

۱۴۰۰/۷/۲۴

خبرگزاری رسمی سوریه خبر داد مدحت صالح، نماینده سابق پارلمان سوریه و زندانی سابق در اسرائیل، در بلندی‌های جولان به‌ضرب گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شد

به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، صالح مامور اطلاعاتی سوریه بود و پس از آزادی در اسرائیل و بازگشت به سوریه برای ایران شروع به کار کرد

خلاصه خبرها
امروز
اقتصاد و بازار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید