رییس قوه قضاییه: اگر برای متهم در بازداشت اتفاقی بیفتد مسئولیتش با قاضی است

۱۴۰۰/۶/۲۵

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه: اگر متهمی تحویل ضابطان شد، قاضی باید بداند در چه محلی نگهداری می‌شود و خودش یا نماینده‌اش از بازداشتگاه سرکشی کنند...اگر در این شرایط اتفاقی برای متهم بیفتد مسئولیت آن متوجه اوست

اخبار
چشم‌انداز
اخبار

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید